S.P. American Brain

Spital i specializuar për parandalimin, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e personave të varur
nga alkoholi si dhe substancat psikoaktive dhe të personave me çrregullime psikiatrike.

Për herë të parë

në Republikën e Kosovës nën ombrellën e AMECC “Rezonanca” hapet Spitali Psikiatrik “AMERICAN BRAIN”

Ky është Spitali më unik në regjion që ofron gamën më të gjerë të shërbimeve dhe të kujdesit shëndetësor, krejtësisht të personalizuar, sipas nevojave të pacientëve dhe familjeve të tyre, nëpërmjet integrimit të metodave bashkëkohore të diagnostikimit, trajtimit, edukimit dhe rehabilitimit.

S.P. American Brain

AMERICAN BRAIN

Në Spital ofrohen shërbimet si: RTMS-ja, shërbimet laboratorike, terapia okupuese dhe psikoterapia.

Në programet njëmujore të rehabilitimit ofrohen shërbimet si: detoksikimi, planifikimi i trajtimit, këshillimet psikologjike, trajtimet medikamentoze, mbështetja e vazhdueshme, ulja e diskriminimit dhe stigmës ndaj të cilave ekspozohen të varurit në shoqërinë tone, trajtimet e problemeve psikologjike, tretmanet për mirëqenien shëndetësore dhe rehabilitimi, nëpërmjet aktiviteteve sportive në palestër, fitness, fizioterapi dhe praktikim të notit në pishinën më moderne në regjion.
spitali

KONTAKTI